Nedstämdhet, oro, depression och ångest

Perioder av nedstämdhet och oro är naturliga delar av livet. Det är helt normalt att reagera vid förluster, misslyckanden och andra motgångar, såväl i arbetslivet som privat. Känsloreaktionerna är i hög grad kroppsliga. Tänk på hur skratt, gråt och ilska visar sig. Det är därför naturligt att även oro, ångest och nedstämdhet yttrar sig i kroppen.Vanliga reaktioner är huvudvärk, smärta i nacke, skuldror och rygg, mag-tarmbesvär och stickningar i bröstet. Vi reagerar också ofta på långvariga och svåra kroppsliga sjukdomar med nedstämdhet och oro.

Vad är nedstämdhet och oro?
Skillnader i halterna av vissa ämnen i nervsystemet gör oss olika känsliga. En del är dock mer känsliga och sårbara än andra, och reagerar oftare på livets påfrestningar med nedstämdhet och oro.Nedstämdhet som övergår i depression Om nedstämdheten varar i flera veckor finns risk att den fördjupas och övergår i depression. Ibland kommer depressionen utan yttre orsaker. Man blir passiv, förlorar intresset för sina vanliga aktiviteter och drar sig tillbaka från vänner och umgänge. Sömnsvårigheter och ständig trötthet är vanligt, likaså att uppleva sig som värdelös och att framtiden ser hopplös ut. Ibland går det så långt att den deprimerade känner leda vid livet och börjar tänka på självmord som en utväg. Särskilt hos män kan den här processen yttra sig som rastlöshet, irritabilitet och argsinthet.

Oro som övergår i ångest Rädsla och ångest är i högsta grad ärftligt betingad och har haft en viktig funktion i människans utveckling. Ångest är ett tillstånd med plågsam och diffus rädsla, oro och spänning. Ångest är en naturlig reaktion vid fara eller konflikt och fungerar då som en varningssignal. Men hos en del kommer ångesten utan att det finns någon verklig fara eller konflikt. I tankarna kopplas då ångesten eller oron ihop med vardagliga händelser och bekymmer.
Vid stress ökar utsöndringen av stresshormoner som kortison eller adrenalin, vilka förklarar de flesta av de symtom, som vi upplever vid oro och ångest (hjärtklappning, sömnsvårigheter, yrsel, med mera).Ångest kan ta sig olika uttryck.
Den vanligaste formen är en ständig eller återkommande, malande spänning och oro som oftast gäller det som ska ske eller göras inom den närmaste tiden. En annan form är plötsliga, plågsamma panikattacker som kommer utan någon tydlig orsak. En tredje form av ångest är fobier, det vill säga ångest i vissa situationer, exempelvis i affärer, köer och hissar.

Taget fram lj.se

Vad andra tycker

Har du något att berätta? :

Du heter:
Varit här förut?

Din mail: (bara jag som kan se den)

Din Blogg:

Vad DU vill ha sagt:

Trackback
RSS 2.0